100 seconden dierenarts; Hoest

Hoesten is een gevolg van irritatie van de luchtwegen. Aanhoudende hoest is zorgelijk.