100 seconden dierenarts; Mestonderzoek

Mestonderzoek is belangrijk voor de worm-bestrijding bij paarden. Het helpt aan te tonen of bestrijding noodzakelijk is en zo ja, met welk middel.